Sign In
ROX Key Holdings bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
Công ty cổ phần ROX Key Holdings (Mã CK: TN1) vừa công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Tổng Giám đốc.
08:30 | 19/06/2024
Xem bài viết