Sign In
Tất cả lĩnh vực kinh doanh
Năng lượng
Một trong những vấn đề nóng của toàn xã hội hiện nay là nguồn năng lượng sạch phục vụ cuộc sống. Với mục tiêu hướng đến mô hình tập đoàn đa ngành với các dịch vụ tiện ích phục vụ cuộc sống, ROX Group quyết định đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch thông qua đơn vị thành viên là Công ty cổ phần năng lượng TNPower.
Tìm hiểu thêm
+519.491
SẢN LƯỢNG ĐIỆN (MWH/NĂM)
+453.000
GIẢM PHÁT KHÍ THẢI CO2 (TẤN/NĂM)
+552
TỔNG CÔNG SUẤT CÁC DỰ ÁN (MW)
Tổng Công ty
TNPOWER VIETNAM

Với mục tiêu hướng đến mô hình Tập đoàn đa ngành cung cấp các dịch vụ vì một cuộc sống thuận ích hơn, ROX Group quyết định đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch thông qua đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Năng lượng TNPower.
Với mức vốn điều lệ bước đầu lên đến gần 1.500 tỷ đồng, TNPower sẽ trực tiếp triển khai các dự án liên quan đến năng lượng sạch như Nhà máy điện năng lượng tái tạo tại nhiều địa phương trên cả nước cũng như tại các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc ROX Group làm chủ đầu tư.
Từ năm 2021, các nhà máy đầu tiên đã phát điện với công suất khoảng 330 MW và còn nhiều nhà máy khác đang được phát triển với tổng công suất trên 600 MW.
Tầm nhìn của TNPower trong 5 - 10 năm tới sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, đưa ROX Group trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân đứng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Xem thêm