Sign In
Tất cả lĩnh vực kinh doanh
Công nghệ
Xác định công nghệ là yếu tố chiến lược và chiếm lĩnh tương lai, Tập đoàn ROX (ROX Group) luôn tìm kiếm và sẵn sàng đâu tư vào các công ty, các công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực Fintech, nhằm mang lại những sản phẩm và dịch vụ đột phá và có giá trị thực tiễn cao cho thị trường. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tư duy chuyển đổi số trong từng hoạt động, ROX Group tự tin mang lại những giá trị thuận ích vượt trội cho Khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Tìm hiểu thêm